top of page

EPİTERMAL CEVHER YATAKLARININ OLUŞUMU

Hidrotermal termal terimi; ısıtılmış  su ,su içeriği bakımından zengin sıcak magmatik sıvıları tanımlamak  yada bu sıvılarla oluşmuş alterasyon ,kayaç ve maden yatakları ile ilgili jeolojik kavramları açıklamak için kullanılan bir terimdir.

Maden yatakları açısından değerlendirildiği zaman ise,hidrotermal ,konsantre,ayrılmış alkali klorürce zengin elektrolit çözeltisi olarak tanımlanmaktadır ( Jensen ve Bateman,1981).

Hidrotermal: Meteorik suların yukarıdan aşağıya (Süperjen) veya metamorfik ve magmatik sıvıların aşağıdan yüzeye (Hipojen) doğru yükselen 50-500 ºC ‘e arasında ısınan suların oluşturduğu akışkan ve çözeltilerde ,ana bileşenleri Na, K, Ca ve CI, tali bileşenler olarak Mg, B, S, Sr, CO2, H2S, NH4, Cu, Pb, Zn, Sn, Mo, Ag ve Au içeren sıcak suları tanımlamaktadır. Akışkan; süper kritik sıcaklıkta bulunan ve içinde sıvının bulunmadığı fazı tanımlar.

Hidrotermal çözeltiler; saf magmatik, metamorfik, meteorik, denizel ve sedimanter kökenli olabilecekleri gibi, aynı zamanda bunların, iki yada tamamının karışımıyla oluşabilir (Şekil-1).
4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page